1.
Hùng LV, Thành LT, Tuấn NV. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 112021 [cited 28tháng 92023];15(6V):146-57. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2212