1.
Hòa PD, HùngTV, Thắng PB, Hằng NTN. Nghiên cứu phân tích động lực học của kết cấu cầu đường sắt cao tốc. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 29tháng 52023];15(7V):1-2. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2210