1.
Đấu V Đình. Hiệu quả của đá bazan và cát nghiền mịn trong cường độ bê tông. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 112021 [cited 19tháng 72024];15(6V):35-8. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2196