1.
Hiệp Đinh V, Hùng TM, Sáu BV, Tùng LT, Tuấn NA. Đánh giá xu hướng sử dụng giải pháp đỗ xe kết nối nhằm hạn chế xe máy đi vào nội đô thành phố Hà Nội. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 20tháng 42024];15(7V):57-. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2178