1.
Tuấn VV, Nguyên H Đình. Nghiên cứu sử dụng nền cát - cao su phế thải để giảm chấn động cho công trình khi có động đất. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 20tháng 42024];16(5V):168-80. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2177