1.
Thảo ND, Hùng VD. Nghiên cứu hiệu chỉnh mô hình đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu dựa vào số liệu đo đạc thực nghiệm trên mô hình toàn cầu. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 28tháng 52023];15(7V):36-8. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2160