1.
Phương PN, Trung LM, Hoàng HH, Thảo TTT, Cường NT, Châu L Đức. Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 19tháng 42024];15(7V):68-. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2135