1.
Chiều V Đình, Quang VN, Dũng LN, Hằng HT, Trọng T Đình. Nghiên cứu các phương án xử lý kết hợp số liệu của nhiều hệ thống định vị vệ tinh trong mạng lưới GNSS. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 6tháng 122022];15(7V):156-6. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2134