1.
Dũng LN, Trọng T Đình, Chiều V Đình, Quỳnh BD, Hằng HT, Hiểu DC, Huy N Đình. Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nội. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 22tháng 52024];15(7V):131-42. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2129