1.
Đông KT, Trọng T Đình, Hằng HT, Khiên HT. Đánh giá tác động của lớp phủ đến nhiệt độ bề mặt đất và phân bố không gian nhiệt độ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng ảnh viễn thám. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 6tháng 122022];15(7V):143-55. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2126