1.
Nam NS, Phương LN. Sử dụng dạng giải tích phân tích dao động cưỡng bức có cản của dầm Timoshenko chịu tải di động. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 102021 [cited 14tháng 62024];15(5V):44-7. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2052