1.
HòaNN, Huân NX, Quân TH, HoànVK. Nghiên cứu sử dụng bùn thải nạo vét sông Nhuệ chế tạo gốm tường theo phương pháp tạo hình bán khô. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 112021 [cited 28tháng 92023];15(6V):12-. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1849