1.
Thành Đỗ H, Tấn TV, Tuấn NV, Linh NN. Nghiên cứu phương pháp lựa chọn bảng mục từ ngành công trình xây dựng trong đề án “biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam”. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 25tháng 62024];12(4):147-56. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1209