1.
Quân TS. Đánh giá thực nghiệm và mô phỏng độ thấm khí của đá xi măng có tính đến ảnh hưởng của độ bão hòa nước. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 25tháng 62024];12(4):135-46. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1208