1.
Chi LTP. Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 14tháng 62024];12(4):115-24. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1206