1.
Hiếu BT, Trung NT. Đánh giá độ tin cậy của thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí trong công tác quan trắc môi trường không khí xung quanh. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 25tháng 62024];12(4):106-14. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1205