1.
Lý BS, Hùng NV. Nghiên cứu khả năng kết hợp thiết bị hấp thụ khí độc hại, thiết bị lọc bụi ướt để xử lý khí thải. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 16tháng 62024];12(4):97-05. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1204