1.
Hạ T Đức. Nghiên cứu, đánh giá trạng thái dinh dưỡng hồ chứa nước Cao Vân phục vụ cấp nước sinh hoạt. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 15tháng 62024];12(4):78-5. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1202