1.
Ân VVT, Nguyên HN. Ảnh hưởng của tro đáy nhiệt điện đến các tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng hỗn hợp. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 24tháng 62024];12(4):69-7. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1201