1.
Tùng VS, Cường BH. Ổn định tổng thể của dầm thép với dạng tiết diện chữ I hai bụng tổ hợp hàn có hai trục đối xứng. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 25tháng 62024];12(4):51-7. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1199