1.
Bảo NQ. Các yếu tố ngẫu nhiên trong phân tích tác động va tàu vào trụ cầu Thái Hà. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 14tháng 62024];12(4):14-2. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1196