1.
Anh N. Trường Đại học Xây dựng tham gia giải pháp cải thiện môi trường, khắc phục sự cố tại công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS). TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52017 [cited 20tháng 62024];11(3):122-3. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1187