1.
Cường Đinh, Anh B, Niên H. Hiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra mỏi kết cấu khối chân đế cố định bằng thép kiểu Jacket. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 16tháng 62024];12(4):23-9. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1180