1.
Hạ T. Làm giàu oxy qua các đập tràn trên hồ Yên Sở. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 42018 [cited 20tháng 72024];3(2). Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1087