Hai Ninh, Chu, Nguyen Tham, và Vu Duc. Quy Trình Thi Công Lắp Ghép Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Chống Cháy Cho Cột Thép Chữ H Và Dầm Thép Chữ I. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 2 (Tháng Tư 17, 2018): 36-42. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/980.