Dũng, Lương Ngọc, QuỳnhBùi Duy, TrọngTrần Đình, DũngNgô Văn, DựTrần Xuân, AnHoàng Thị, ĐiệpLưu Văn, và NgọcBùi Đình. Nghiên Cứu Giải Pháp đánh Giá ô Nhiễm Không Khí Khu Vực Khai Thác Mỏ đất đắp Bằng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17, no. 1V (Tháng Hai 28, 2023): 62-74. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2660.