TúĐỗ Anh, HiếuNguyễn Minh, TâmTrần Đức, và Hà LyNguyễn Thị. Dự Báo Khả Năng Nứt Nhiệt Trong Bê Tông Tuổi Sớm Trong Kết Cấu Trụ Cầu Sử Dụng Mạng Nơ-Ron Nhântạo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 139-150. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2566.