Tín, Huỳnh Xuân, CườngNgô Hữu, và Nguyễn Minh Long. Hiệu Quả Gia Cường Của Tấm BFRP Cho Cột Bê Tông Cốt Thép Bị ăn Mòn Chịu Nén Lệch Tâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 10-24. Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2542.