ThắngĐỗ Quang, VũNguyễn Huy, và TuyểnVũ Văn. Đánh Giá độ Bền Dọc Của Tàu Container Khi Bị Tàu đâm Va. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 181-205. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2365.