Hiếu, Phạm Ngọc. Khảo Sát Khả Năng Chịu Lực Tiết Diện Của Dầm Thép Chữ C Tạo Hình Nguội Có Lỗ Khoét. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 87-100. Truy cập Tháng Ba 23, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2325.