Hai Ninh, C., N. Tham, và V. Duc. Quy Trình Thi Công Lắp Ghép Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Chống Cháy Cho Cột Thép Chữ H Và Dầm Thép Chữ I. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 2, Apr. 2018, tr 36-42, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(2)-06.