Hiếu, P. N. Khảo Sát Khả Năng Chịu Lực Tiết Diện Của Dầm Thép Chữ C Tạo Hình Nguội Có Lỗ Khoét. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 87-00, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-08.