[1]
C. Hai Ninh, N. Tham, và V. Duc, Quy trình thi công lắp ghép cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy cho cột thép chữ H và dầm thép chữ I, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 36-42, tháng 4 2018.