[1]
P. Tung, P. Dao, D. Tung, và N. Quang, Nghiên cứu sự hình thành và mở rộng khe nứt thẳng góc trong dầm bê tông cốt thép khi chịu tác dụng của tải trọng ngắn hạn, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 3-10, tháng 4 2018.