[1]
T. Liên, N. Khiêm, và N. Đức, Phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM có nhiều vết nứt, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 10-19, tháng 10 2017.