[1]
P. Huy, Đường cong quan hệ lực cắt – chuyển vị ngang cho cột bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 106-119, tháng 2 2024.