[1]
Diệu ChinhL. T., H. T. Hằng, và QuỳnhB. D., Ứng dụng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi trên nền tảng Google Earth Engine trong theo dõi ô nhiễm không khí tại thành phố Thái Nguyên, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 2V, tr 78-94, tháng 5 2023.