[1]
Đặng V. Hưng, B. L. Quân, B. T. Tùng, và ThắngN. T., “Tính toán giới hạn chịu lửa của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật theo tiêu chuẩn thiết kế SP 468.1325800.201”9, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 57-73, tháng 12 2022.