[1]
P. N. Hiếu, Khảo sát khả năng chịu lực tiết diện của dầm thép chữ C tạo hình nguội có lỗ khoét, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 87-100, tháng 12 2022.