[1]
HòaN. N., N. X. Huân, T. H. Quân, và HoànV. K., Nghiên cứu sử dụng bùn thải nạo vét sông Nhuệ chế tạo gốm tường theo phương pháp tạo hình bán khô, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 6V, tr 12-22, tháng 11 2021.