Hiếu, P. N. (2022) Khảo sát khả năng chịu lực tiết diện của dầm thép chữ C tạo hình nguội có lỗ khoét, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 87-100. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-08.