Hai Ninh, Chu, Nguyen Tham, và Vu Duc. 2018. Quy Trình Thi Công Lắp Ghép Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Chống Cháy Cho Cột Thép Chữ H Và Dầm Thép Chữ I. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12 (2), 36-42. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-06.