Dũng, Lương Ngọc, QuỳnhBùi Duy, TrọngTrần Đình, DũngNgô Văn, DựTrần Xuân, AnHoàng Thị, ĐiệpLưu Văn, và NgọcBùi Đình. 2023. Nghiên Cứu Giải Pháp đánh Giá ô Nhiễm Không Khí Khu Vực Khai Thác Mỏ đất đắp Bằng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17 (1V), 62-74. https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-06.