TúĐỗ Anh, HiếuNguyễn Minh, TâmTrần Đức, và Hà LyNguyễn Thị. 2022. Dự Báo Khả Năng Nứt Nhiệt Trong Bê Tông Tuổi Sớm Trong Kết Cấu Trụ Cầu Sử Dụng Mạng Nơ-Ron Nhântạo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V), 139-50. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-12.