ThắngĐỗ Quang, VũNguyễn Huy, và TuyểnVũ Văn. 2022. Đánh Giá độ Bền Dọc Của Tàu Container Khi Bị Tàu đâm Va. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V), 181-205. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-15.