Hiếu, Phạm Ngọc. 2022. Khảo Sát Khả Năng Chịu Lực Tiết Diện Của Dầm Thép Chữ C Tạo Hình Nguội Có Lỗ Khoét. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V), 87-100. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-08.