ÂN, N. H.; VUI, C. V. Phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông chịu nén dọc trục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 17, n. 4V, p. 80-90, 24 nov. 2023.