Tú Đỗ A.; HiếuN. M.; TâmT. Đức; Hà LyN. T. Dự báo khả năng nứt nhiệt trong bê tông tuổi sớm trong kết cấu trụ cầu sử dụng mạng nơ-ron nhântạo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 139-150, 29 dez. 2022.