TÍN, H. X.; CƯỜNG, N. H.; LONG, N. M. Hiệu quả gia cường của tấm BFRP cho cột bê tông cốt thép bị ăn mòn chịu nén lệch tâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 10-24, 29 dez. 2022.