NăngT. Đức; LONG, N. T.; KIÊN, N. T. Ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 34-45, 29 dez. 2022.